Jestem przecież prokurentem, a mam odpowiadać za Wasze zobowiązania – czyli o odpowiedzialności prokurenta za zobowiązania spółki.

W niniejszym artykule postaramy się przedstawić zagadnienie istotne dla wszystkich osób, które pełnią coraz popularniejszą w obrocie prawnym funkcję prokurenta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niejednokrotnie w praktyce stykamy się z zagadnieniem i związanymi z nim wątpliwościami, czy prokurent spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, analogicznie do członków zarządu takiej spółki ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w imieniu której działa? W tym wpisie…

Czy istnieje możliwość ustalenia istnienia stosunku dominacji pomiędzy spółkami prawa handlowego przez wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy Państwu pokrótce zagadnienie, czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada możliwość ustalenia, czy spółka w której jest wspólnikiem pozostaje w stosunku zależności wobec innej spółki, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Możliwość taka jest szczególnie istotna z punktu widzenia wykonywania przez wspólnika spółki zależnej przysługujących mu z racji członkostwa w spółce uprawnień.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

W ostatnim wpisie przedstawiliśmy Państwu procedurę zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Zanim poruszymy tematykę związaną z pozostałymi formami prowadzenia działalności gospodarczej, o których pisaliśmy w pierwszym wpisie na blogu, podpowiemy Państwu, jak skutecznie dokonać zbycia udziałów w spółce z o.o.. Po pierwsze wskazać należy, iż zbycie udziałów wymaga szczególnej formy, jaką jest forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym i nie…

Zakładanie spółki z o.o.

W poprzednim wpisie opisaliśmy pokrótce formy prowadzenia działalności gospodarczej, dzisiaj natomiast podpowiemy Państwu, jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwszym krokiem zmierzającym do założenia spółki z o.o. jest wizyta wspólników u notariusza, w celu sporządzenia umowy spółki, która musi mieć formę aktu notarialnego. W umowie należy wskazać m.in.: nazwę firmy; siedzibę, poprzez wskazanie miasta; przedmiot działalności; wysokość kapitału zakładowego, przy…

Formy prowadzenia działalności gospodarczej – którą wybrać?

W życiu wielu z nas pojawia się moment, kiedy decydujemy się na „prowadzenie własnego biznesu”. Na naszym blogu pomożemy Państwu rozwiać wiele wątpliwości i problemów towarzyszących prowadzeniu własnej działalności. Jednym z pierwszych pytań związanych z rozpoczęciem działalności jest pytanie, która z form prowadzenia działalności gospodarczej będzie najbardziej odpowiednia? Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, że to właśnie od…