Jestem przecież prokurentem, a mam odpowiadać za Wasze zobowiązania – czyli o odpowiedzialności prokurenta za zobowiązania spółki.

W niniejszym artykule postaramy się przedstawić zagadnienie istotne dla wszystkich osób, które pełnią coraz popularniejszą w obrocie prawnym funkcję prokurenta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niejednokrotnie w praktyce stykamy się z zagadnieniem i związanymi z nim wątpliwościami, czy prokurent spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, analogicznie do członków zarządu takiej spółki ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w imieniu której działa? W tym wpisie…