Jestem przecież prokurentem, a mam odpowiadać za Wasze zobowiązania – czyli o odpowiedzialności prokurenta za zobowiązania spółki.

W niniejszym artykule postaramy się przedstawić zagadnienie istotne dla wszystkich osób, które pełnią coraz popularniejszą w obrocie prawnym funkcję prokurenta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niejednokrotnie w praktyce stykamy się z zagadnieniem i związanymi z nim wątpliwościami, czy prokurent spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, analogicznie do członków zarządu takiej spółki ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w imieniu której działa? W tym wpisie…

Czy istnieje możliwość ustalenia istnienia stosunku dominacji pomiędzy spółkami prawa handlowego przez wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy Państwu pokrótce zagadnienie, czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada możliwość ustalenia, czy spółka w której jest wspólnikiem pozostaje w stosunku zależności wobec innej spółki, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Możliwość taka jest szczególnie istotna z punktu widzenia wykonywania przez wspólnika spółki zależnej przysługujących mu z racji członkostwa w spółce uprawnień.