Czy istnieje możliwość ustalenia istnienia stosunku dominacji pomiędzy spółkami prawa handlowego przez wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy Państwu pokrótce zagadnienie, czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada możliwość ustalenia, czy spółka w której jest wspólnikiem pozostaje w stosunku zależności wobec innej spółki, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Możliwość taka jest szczególnie istotna z punktu widzenia wykonywania przez wspólnika spółki zależnej przysługujących mu z racji członkostwa w spółce uprawnień.